Volg Ter Loke via:  | De Pluk

Op zoek naar begeleiding met verblijf?

Ben je een jonge mama of papa, of verwacht je een kindje? En vindt een hulpverlener het nodig dat jij én je kinderen intensieve ondersteuning krijgen? Dan kan die hulpverlener je aanmelden voor begeleiding met verblijf. Dit kan je dus niet zelf doen.

Gezinsverblijf is een intensieve vorm van begeleiding. Als je bij ons verblijft, is het belangrijk dat je deze intensieve begeleiding kan aangaan en dat je respectvol kan omgaan met de mensen met wie je samenleeft in het CIG.

CIG de Merode is gelegen in Kasterlee. We hebben 11 studio’s waar gezinnen kunnen wonen:

  • 8 kleine studio’s voor 1 ouder met 1 kind
  • 3 grotere studio’s voor één- of tweeoudergezinnen met 1 tot maximum 3 kinderen

Tijdens je verblijf zoek je samen met je begeleiders uit wat er nodig is om de best mogelijke ouder te worden. De begeleiders helpen je door dit leerproces.

Afhankelijk van je noden kan je in overleg met je begeleider gebruikmaken van het begeleidingsaanbod. Je kan in meer of mindere mate beroep doen op verschillende vormen van ondersteuning zoals kinderwerking, contextbegeleiding, ondersteuning in het dagelijks leven, gezondheidsbegeleiding, financiële en administratieve begeleiding,... Hoe groter de nood aan nabije en gestructureerde begeleiding, hoe meer je gebruikmaakt van het groepsaanbod.

“Begeleiders gingen samen met mij op weg naar de toekomst die ik voor ogen had: samenwonen met mijn vriend en ons kindje. Voor mij was het belangrijk dat mijn vriend veel bij ons kon zijn en dat hij begeleidingsgesprekken kon meedoen. Zo voelden we ons echt ‘een gezinnetje’.”


Tienermama


“Ik ben zo blij dat jullie zijn blijven geloven in Lily en haar kansen hebben gegeven, want ik weet dat ze niet altijd de gemakkelijkste is. Zo schoon als ik nu zie hoe ze voor Hailey zorgt.”


Oma (moeder van een 24-jarige dochter)


Heb je een vraag voor ons?

Een verblijf bij CIG de Merode is niet rechtstreeks toegankelijk. Dat wil zeggen dat je niet zelf bij ons kan aankloppen met een vraag voor verblijf. Je komt bij ons terecht via een hulpverlener, bijvoorbeeld van een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), Kind en Gezin,Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) … Deze hulpverlener doet een aanvraag via de intersectorale toegangspoort.

Ben jij hulpverlener? Lees dan even verder. We zetten nog wat info voor je op een rijtje. Een aanmelding gebeurt altijd door een hulpverlener met een A-document in het programma Insisto voor   

  • ouder(s) met kind(eren): het A-doc staat best op naam van het jongste kind , ook al is de ouder minderjarig.   
  • minderjarige zwangeren zonder andere kinderen: het A-doc kan ingevuld worden op naam van de moeder die jonger is dan 18 jaar.
  • een zwangere ouder dan 18 jaar: je kan het A-doc maken op naam van het ongeboren kind. Je dient het document in met de familienaam moeder en als voornaam xx.

Alles over het invullen van een A-doc vind je bij het Vlaams Loket Jeugdhulp.
Als je organisatie niet gemachtigd is om een A-doc te maken in Insisto, dan kan je best samenwerken met een organisatie met toegang tot Insisto om het A-doc in te dienen.
Met het A-doc kan je op de wachtlijst komen van twee CIG’s in Vlaanderen.

Doe je een aanmelding op naam van een ongeboren kind? Dan volgt nog een tweede stap. Een A-doc op naam van een ongeboren kind kan niet op onze wachtlijst instromen. We vragen je daarom om aan de instroomcoördinator te melden dat je een A-doc ingediend hebt. Je kan dit doen door een mail te sturen naar instroom.cig@terloke.be met vermelding van de datum van indiening van het A-doc, de naam van de zwangere moeder, de leeftijd van de zwangere en de vermoedelijke bevallingsdatum. Je kan de instroomcoördinator ook bellen. De datum van het indienen van het A-doc telt als aanmeldingsdatum.

Ben je hulpverlener en wil je met ons overleggen om te weten of een gezinsverblijf een geschikt aanbod is voor je cliënt? Dan kan je bellen met de instroomcoördinator. Die is bereikbaar op 0475/ 50 03 94 of op 014 36 90 62. Je kan je vraag ook mailen naar instroom.cig@terloke.be.

Een opname in een CIG is een ingrijpende interventie en de plaatsen voor opname zijn beperkt. Overweeg best eerst met collega’s uit je regio of een mobiele begeleiding voor je cliënt een minder ingrijpende en voldoende aanbod zou kunnen zijn. De perinatale zorg is de laatste jaren sterk uitgebouwd. De Huizen van het Kind kunnen je hierin wegwijs maken.

Overweeg je om een cliënt aan te melden voor een mobiele begeleiding? Bel dan naar Jeugdvraag op maat – kortweg JOM - het nummer 014 14 04 49. We zijn bereikbaar op

  • maandag tussen 13u en 16u
  • dinsdag tussen 17u en 20u
  • woensdag, donderdag en vrijdag tussen 9u en 12u

Een verblijf bij het CIG is niet gratis. Heb je bij de start van je verblijf geen inkomen, dan bekijken we samen met jou hoe je een inkomen kan aanvragen.
De kosten van het verblijf bestaan uit een cliëntbijdrage en gebruikerskosten:

  • Cliëntbijdrage: Ieder CIG in Vlaanderen is verplicht om een cliëntbijdrage aan te rekenen aan de gezinnen in verblijf. Je kan dit zien als de huur van een studio. Het Agentschap Opgroeien bepaalt dit bedrag. Het bedrag is hetzelfde in elk CIG. Het komt overeen met 25% van het leefloon. Is je gezinsinkomen hoger dan het bedrag van het leefloon, dan betaal je op je meer-verdienste 15% extra. Het groeipakket wordt niet meegeteld als inkomen in de berekening.
  • Gebruikerskosten: Daarnaast betaal je nog gebruikerskosten. Dit gaat over een forfait voor nutsvoorzieningen en afvalophaling. Het aantal was- en droogjetons, gebruik van maaltijden is afhankelijk van je verbruik.

Bij de start van je verblijf vragen we een waarborg van €300 voor een kleine studio (1 slaapkamer) en €500 voor een grote studio (2 of 3 slaapkamers).

Huisdieren zijn niet toegelaten. 

In alle studio’s staan meubels. Je kan geen eigen meubels meebrengen. 

Op deze vraag kunnen we helaas geen duidelijk antwoord geven. Onze plaatsen zijn altijd allemaal ingenomen. Wanneer we weten dat een plaats vrij zal komen, bekijken we hoe groot de vrije studio is (is er plaats voor één ouder met kind of plaats voor ouder(s) met meerdere kinderen?) en houden we rekening met de aanmeldingsdatum op de wachtlijst. Maar we zijn ook verplicht om hoogdringende maatregelen van de jeugdrechter en aanmeldingen met een prior te laten voorgaan. 

Hoe kunnen we je helpen?

Wil jouw hulpverlener met ons overleggen om te weten of een gezinsverblijf een geschikt aanbod is voor je gezin? Dan kan die bellen of mailen met de instroomcoördinator.
Tel. 0475 50 03 94  /  014 36 90 62.

Mail de instroomcoördinator

Hier vind je ons

Onze laatste nieuwtjes