Volg Ter Loke via:  | De Pluk

contextbegeleiding

Ieder gezin heeft een eigen contextbegeleider die samen met de kindmentor je begeleidingstraject draagt.

De contextbegeleider coördineert alle aspecten van je begeleiding van start tot uitstroom. Geen enkele begeleiding is hetzelfde, omdat ieder gezin andere vragen en noden heeft. De contextbegeleider luistert naar je en brengt samen met jou al je vragen en noden in kaart. Samen maken jullie een plan op met acties, zodat de situatie voor je kind en je gezin verbetert. Dit plan vormt de rode draad van je begeleiding. Regelmatig zullen jullie de evolutie bespreken en acties en doelen aanpassen.

Wat bespreken we in contextbegeleiding? Het gaat onder meer over

  • zaken waar je zelf niet meer uit geraakt
  • contacten met je netwerk (behouden, zoeken,…)
  • relaties in je gezin
  • dagbesteding
  • financies
  • administratie
Breng me terug naar 'verblijf bij CIG de Merode'