Volg Ter Loke via:  | De Pluk

gezondheidsbegeleiding

Onze begeleiding

Onze gezondheidsbegeleiding richt zich op pre-, peri- en postnatale begeleiding, opvolging van gezondheidsaspecten van de gezinsleden, preventie van ongeplande zwangerschap. De periode rond de geboorte krijgt bijzondere aandacht in onze gezondheidsbegeleiding:

 • zwangerschapsbegeleiding
 • voorbereiding op de geboorte
 • begeleiding van de ondersteuning bij je bevalling
 • kraamzorg in huis (individuele begeleiding van moeder en kind de eerste zes weken na de geboorte).

Het voorkomen van gezondheidsproblemen doen we door je te begeleiden in gezonde voeding, voldoende beweging en de zorg voor een gezonde en veilige leefomgeving.  

Wanneer er gezondheidsproblemen zijn bij je kind of bij jezelf, dan kan je bij de sociaal verpleegkundige terecht. Zij begeleidt je in het gezondheidstraject van je kind en jezelf. Op basis van je gezondheidsgegevens en de vragen die je hebt, spreekt de sociaal verpleegkundige samen met jou af welke acties er nodig zijn. Bij de uitvoering kan je rekenen op ondersteuning als je dit wenst of als dit nodig is. We gaan er vanuit dat je dit zoveel mogelijk zelfstandig opneemt.

Ter Loke gezondheidsbegeleiding 1

Medische hulp

Als medische hulp noodzakelijk is, word je doorverwezen naar een arts. Wanneer je verblijf eindigt, bespreekt de sociaal verpleegkundige de opvolgpunten en verdere planning voor je eigen gezondheidszorg en die van je kind(eren).

Je hebt het recht om zelf te kiezen met welke artsen en welk ziekenhuis je wil samenwerken. Je kan die keuze op elk ogenblik wijzigen. We vragen hierbij wel aandacht voor de praktische haalbaarheid van deze keuze en stellen de veiligheid van onze cliënten (ook van de ongeboren baby’s) voorop. Als begeleiding naar consultaties nodig is, kan dit gebeuren door een medewerker van CIG de Merode in een straal van 20 km rond het CIG (Turnhout, Geel, Herentals).

Gezondheidsinformatie

In CIG de Merode beschikken we over heel wat gezondheidsinformatie. Afhankelijk van je situatie en vragen zullen we die informatie met jou bespreken. Voorbeelden hiervan zijn:

 • borstvoeding
 • flesvoeding
 • anticonceptie
 • vaccinaties
 • huisapotheek
 • gezonde voeding
 • advies bij huilen
 • koorts als signaal
 • behandeling tegen luizen
 • met je baby op vakantie naar de zon

Voor onze gezondheidsbegeleiding baseren we onze acties en handelingen op de richtlijnen van Kind en Gezin (K&G), de openbare instelling voor hulp en advies over welzijn van kinderen en het Vlaams Instituut Gezond Leven, het multidisciplinair expertisecentrum inzake gezondheidspromotie dat mee door de overheid gesteund wordt. Beide centra worden gerespecteerd omwille van hun specifieke deskundigheid.

De sociaal verpleegkundige volgt de evoluties op gezondheidsvlak op, zodat het intern gezondheidsbeleid kan inspelen op nieuwe tendensen.

Breng me terug naar 'verblijf bij CIG De Merode'