Volg Ter Loke via:  | De Pluk

groepsaanbod

Naast een individueel aanbod van ondersteuning op je studio doen we ook een groepsaanbod op maat. Dit gebeurt in de living.

Wanneer en waarvoor je gebruik kan maken van het groepsaanbod, hangt af van je noden en van de organisatorische haalbaarheid. Het is geen kwestie van alles of niks. Samen met je begeleiders bespreek je of, en zo ja, welk groepsaanbod je kan helpen bij het bereiken van je doelen. Hoe meer nood je hebt aan nabije en gestructureerde begeleiding, hoe meer je gebruik kan maken van het groepsaanbod.

Het groepsaanbod bestaat uit

  • gebruik van gezamenlijke maaltijden
  • training en oefening van vaardigheden
  • ervaringsuitwisseling
  • ontmoeting
  • samen zorgen voor een aangenaam leefklimaat
  • rekening houden met elkaar
  • activiteiten
Breng me terug naar 'verblijf bij CIG De Merode'