Volg Ter Loke via:  | De Pluk

kinderwerking

Ieder kind heeft een eigen kindmentor die samen met de contextbegeleider je begeleidingstraject draagt.

Als ouder ben jij verantwoordelijk voor je kind(eren). Dit blijft ook zo terwijl je in het CIG verblijft. De kinderwerking wil deze verantwoordelijkheid niet van je overnemen. De begeleiders willen jou wel ondersteunen en begeleiden in de zorg voor je kind. Zij helpen je om te zorgen dat wat je als ouder doet, afgestemd is op de leeftijd en mogelijkheden van je kind(eren).

Kinderopvang

Onze kinderwerking is elke werkdag open van ten vroegste 7.00 uur tot ten laatste 17.30 uur. Tijdens het weekend zijn er geen kindbegeleiders aanwezig en is er dus ook geen opvang voorzien.

Als je naar school gaat, een opleiding volgt, gaat werken, een gesprek gepland hebt of zelf even op adem moet komen,… dan kunnen we je baby of peuter opvangen in de kinderwerking. De kindbegeleiders bieden activiteiten aan die de ontwikkeling van je kind stimuleren. Ze hebben ook veel aandacht voor het welbevinden van je kind.

Kleuters en oudere kinderen gaan naar school. Tijdens schoolvakanties zorgen ouders zelf voor opvang (in gezin, netwerk, speelpleinwerking, kamp,…).

Kindbegeleiding

Elk kind is uniek. Misschien heb je vragen over de ontwikkeling of het gedrag van je kind. Omdat je kind regelmatig naar de kinderwerking komt en/of door de individuele begeleiding van je schoolgaand kind, leren de kindbegeleiders je kind goed kennen. Zo kunnen jullie samen op zoek welke hulp het best bij je kind past.

Ouder-kindbegeleiding

Ouder zijn gaat niet zomaar vanzelf. Misschien heb je vragen over hoe je als ouder grenzen kan stellen aan je kind, of loopt het slapen gaan heel moeizaam. Met al je vragen over opvoeden kan je bij de kindbegeleidsters terecht. Zij gaan samen met jou hiermee aan de slag.

Voor een goede ontwikkeling heeft je kind een goede band met jou als ouder nodig. Iemand die er is om de leuke, maar ook de moeilijke momenten mee te delen. Hoe jong kinderen ook zijn, ze laten zien wanneer ze zich goed voelen en wanneer ze zich niet lekker voelen in hun vel. Baby’s spreken nog niet met woorden, maar gebruiken hun hele lijfje om dingen duidelijk te maken. Samen leren we de signalen van je kind te begrijpen en er gepast op te reageren. Hoe reageert je kind op spanningen in je gezin? Welk effect heeft dit op korte maar ook op langere termijn? Wanneer heeft je kind nabijheid nodig en wanneer ruimte om zelf op ontdekking te gaan? Waarom is spelen met je kind zo belangrijk, en hoe doe je dit dan?

Breng me terug naar 'verblijf bij CIG De Merode'
Ter Loke kinderwerking 1 Ter Loke kinderwerking 2 Ter Loke kinderwerking 3