Volg Ter Loke via:  | De Pluk

cohousing voor jongvolwassenen

Op jonge leeftijd zelfstandig wonen is niet evident. Daarom organiseren we samen met Cirkant het cohousingaanbod De Metgezel. De Metgezel is een kleine wooneenheid (KWE) waar jongeren onder begeleiding leren om op eigen benen te staan.

Hoe kunnen we jou helpen?

Hanne Suykerbuyck (Ter Loke)       
Tel. 014/47.03.92

Pieter Luypaerts (Cirkant)                    
Tel. 014/44.81.56

Mail naar Hanne Mail naar Pieter

In De Metgezel kan je een jaar lang samenwonen met andere jongeren en studenten. Zo leer je hoe het is om een huis te delen, taken te verdelen, samen acties te plannen en aan doelen te werken. Op dit moment wonen er 2 jongeren en 2 studenten.

We begeleiden je naar je persoonlijke doelen en naar jouw toekomstbeeld van zelfstandig wonen: dat kan alleen zijn of met anderen, in een gezin, met een partner, met werk- en dagbesteding… We doen dit op jouw tempo en volgens het ondersteuningsplan dat we samen met je opstellen. Daarnaast werken we aan je zelfredzaamheid en aan een positieve groepsdynamiek, met voldoende keuzevrijheid, leefruimte en privacy voor iedere bewoner.

Dus, bij De Metgezel vind je

  • een woonhuis met 5 studio’s, voor 4 jongvolwassenen en 1 inwonende vrijwilliger
  • een begeleidingstraject van 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging

In De Metgezel werken we samen met andere cohousingprojecten, Burgersaanzet, CAW De Kempen…

Kan ik in De Metgezel wonen?

In De Metgezel begeleiden we jongeren van 16 - 25 jaar die samen zelfstandig willen wonen, elkaar willen ondersteunen en van elkaar willen leren.
Een verblijf bij De Metgezel is niet rechtstreeks toegankelijk. Dat wil zeggen dat je als jongere niet zelf bij ons kan aankloppen met een vraag voor verblijf. Je komt bij ons terecht via een hulpverlener, bijvoorbeeld van een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), Jongeren Adviescentrum (JAC), Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) … Deze hulpverlener doet een aanvraag via de intersectorale toegangspoort.