Volg Ter Loke via:  | De Pluk

100 goede redenen om bij Ter Loke te komen werken

We kennen wel 100 goede redenen waarom jij bij Ter Loke zou willen werken. Hieronder vind je er alvast 12, één voor elke maand. De andere 88 redenen mag je zelf komen ontdekken. 

 

 1. Je kiest voor een boeiende job die onze samenleving mooier maakt. Samen met je collega’s zorg je ervoor dat onze cliënten kunnen groeien in een veilige omgeving, verbonden met hun naasten en de samenleving.
 2. Je komt terecht in een aangename en stimulerende werkomgeving waar je je als persoon en als professional kan en mag ontwikkelen.
 3. Je kan rekenen op ondersteuning in je job en op een stevig uitgewerkt vormingsbeleid.
 4. Je ontvangt een sectorspecifiek loon volgens de geldende barema’s van PC319.1 (opvoedings- en huisvestingsinrichtingen). We nemen al je relevante en goedgekeurde anciënniteit mee in de bepaling van je loonBijkomend krijg je ook vakantiegeld en eindejaarpremie, fietsvergoeding, kilometervergoeding bij dienstverplaatsingen en een vergoeding voor woon-werkverkeer. Via Ekivita krijg je als medewerker ook heel wat aankoopvoordelen.
 5. Je krijgt elk kalenderjaar heel wat vrije dagen:
  • 20 wettelijke verlofdagen
  • 10 officiële feestdagen
  • 3 extra halve dagenvanuit Ter Loke
  • extra anciënniteitverlofvanuit Ter Loke: een halve dag per 5 volledige jaren dienst.
  • 2 dagen conventioneel verlof
  • 5 dagen conventioneel verlof voor iedere medewerker van 35 tot en met 44 jaar
  • de bekende “rimpeldagen” uit onze sector: 12,63 / 25,26 / 37,89 dagen vrijstelling van arbeidsprestaties voor alle personeelsleden vanaf 45 / 50 / 55 jaar
 1. Je kan solliciteren voor andere vacatures in Ter Loke. Met 220 medewerkers in zo’n 30 verschillende functies op meer dan 10 locaties komt er regelmatig een plekje vrij.
 2. Je komt terecht bij een betrouwbare werkgever. We zorgen ervoor dat je kan werken in een nette en veilige omgeving met goed materiaal. Bij Ter Loke kan je rekenen op een professionele interne dienstverlening en een tijdige en correcte betaling van je loon.
 3. Je deelt onze kernwaarden: gedreven door visie, streven naar kwaliteit, in alle openheid, door cocreatie. Lees hier alles over de kernwaarden van Ter Loke.
 4. Je vindt, net als wij, dat een goed evenwicht tussen werk en privé belangrijk is. In Ter Loke vinden we dat je tijdskrediet, ouderschapsverlof of zorgverlof moet kunnen opnemen. Wil je een wijziging van je tewerkstellingsbreuk? Ook dat is bespreekbaar.
 5. Je wil een goede start maken in je nieuwe job. In Ter Loke werken we met ingroeitrajecten voor nieuwe medewerkers: je kan je stapsgewijs inwerken in je nieuwe job. Je collega’s, je leidinggevende en je stafmedewerker ondersteunen je daarbij. Ook in je verdere loopbaan bij ons voorzien we een goed uitgewerkte medewerkersbegeleiding.
 6. Je vindt een goed sociaal klimaat. In Ter Loke is al jaren een stevige vakbondswerking met een comité voor preventie en veiligheid, een ondernemingsraad en een syndicale delegatie. Naast deze formele vertegenwoordiging staat inspraak bij ons hoog op de (participatie-)ladder.

 1. Je wil gewoon een goeie job, voor de goeie zaak, met goeie collega’s in een goeie organisatie!
Ik wil aan de slag gaan bij Ter Loke!

Laatste nieuws