Volg Ter Loke via:  | De Pluk

Kies je voor een job bij Ter Loke, dan...

... kan je bij aanwerving een uittreksel uit het strafregister model 2 voorleggen

... ben je medisch geschikt voor de job

... heb je een rijbewijs en een wagen

... werk je vanuit de visie van Ter Loke

... haal je voldoening uit je job en werk je graag mee aan de realisatie van onze opdracht voor de doelgroep

... kan je huishoudelijke en verzorgende taken uitvoeren

... heb je een goede basishouding en begeleidingscompetenties die bijdragen tot kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening aan de doelgroep

... draagt je professionele werkhouding bij tot de kwalitatieve verbetering en uitbouw van de hulpverlening en de werking

... kan je professioneel communiceren, zowel mondeling (met oog voor de doelgroep) als schriftelijk

... respecteer je ons beroepsgeheim en volg je onze deontologische code

... kan je zelfstandig werken, samen met collega’s in een team

... heb je voldoende persoonlijke maturiteit en veerkracht

... wil en kan je leren en ontwikkelen in je job

... beschik je over voldoende computervaardigheden (Word, Outlook, elektronische registraties)

Ik wil aan de slag gaan bij Ter Loke!
Ter Loke Kies je voor een job bij Ter Loke, dan... 1

Laatste nieuws