De Lommer biedt meer praktische hulp aan huis

Sinds 1 september 2022 zetten onze collega's van de afdeling De Lommer explicieter in op het aanbieden van praktische hulp bij cliënten thuis. Dit is een uitbreiding van de mobiele werking voor mensen met een beperking.