Samenwerkingsverbanden 1Gezin1Plan oogsten lovende woorden van visitatiecommissie

Net voor de zomer kregen de samenwerkingsverbanden 1Gezin1Plan Voor- en Noorderkempen en Trefplaats Jeugdhulp Kempen het bezoek van een visitatiecommissie vanuit VAPH, Algemeen Welzijnswerk, Onderwijs, Opgroeien/Jeugdhulp/Kind en Gezin, voorzieningenbeleid,… En nu komt het: enkele weken later vonden we – net als de andere organisaties uit de twee samenwerkingsverbanden - een warme mail vol complimenten in onze mailbox. De visitatiecommissie was sterk onder de indruk en schreef vol lof over de energie, de maturiteit, de wendbaarheid en de synergetische kruisbestuiving die duidelijk voelbaar was voor de bezoekers.