Team van begeleiders zet in op oplossingsgericht werken

In het voorjaar van 2020 trok het team individuele begeleiders van personen met een beperking voor 4 dagen naar Gent voor een vorming oplossingsgericht werken. Bij oplossingsgericht werken focus je op de sterktes van de cliënt, in plaats van de belemmeringen. Omdat we de vorming met het hele team deden, kunnen we elkaar nu ondersteunen om dit ook in de praktijk toe te passen.