Verlenging voor pilootprojecten van De Lommer!

Op 4 maart 2024 ontvingen we van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) het advies over de pilootprojecten van De Lommer. De Lommer biedt begeleiding aan personen met een (vermoeden van een) beperking. Beide projecten, namelijk ‘Ter Loke vindt Housing First Kempen’ en ‘Warm inclusief onthaal in GBO (Stadsregio Turnhout)’, kregen een verlenging tot eind 2025. Met dit advies hebben we een bijkomende erkenning van 1,5 jaar tot eind 2025, dus 3 jaar in totaal (van 1/1/2023-31/12/2025).