Volg Ter Loke via:  | De Pluk

Ontdek het verhaal van Vierwinden 

Ter Loke De geschiedenis van Vierwinden 1

Speeltuin Vierwinden

We starten ons verhaal in het begin van de 20e eeuw. Het domein maakte toen deel uit van het gehucht Moleneinde en was eigendom van de familie Van Meerstraeten. Toen de familie Degroux het park in 1939 erfde, stonden er twee gebouwen: een boswachtershuis en een zomer- en winterverblijf, het ‘Hof Van Meerstraeten’.

In 1953 werd Hubert Degroux eigenaar van het park en de gebouwen. Vier jaar later richtte hij het domein in als speeltuin. Zo werd Vierwinden een trekpleister voor scholen en families uit Malle en ruimere omgeving.

Op kamp in Malle

De gebouwen op het domein stonden buiten de speeltuin. Begin jaren zestig besloot Degroux om deze gebouwen in te richten als kamphuis. Hij richtte een vzw op en investeerde de opbrengst van de speeltuin - inkomgeld en barinkomsten - in het jeugdverblijf.

Toenemende regelgeving zette het concept onder druk. Het KB op de speeltoestellen betekende in 2002 het einde van de speeltuin.

Hoe Ter Loke eigenaar werd

In 2014 schonk Hubert Degroux Vierwinden aan Ter Loke. Na de schenking bleef hij er wonen en was - met hulp vanuit Ter Loke - nog tot aan zijn overlijden in 2019 uitbater van het kamphuis, dat een capaciteit had van 100 bedden.

In de zomer gaan er nog steeds vakantiekampen door van jeugdbewegingen. En we openen onze deuren ook voor speelpleinwerkingen. Buiten de schoolvakanties komen er ook soms groepen die een weekend bij ons doorbrengen of een bijeenkomst organiseren.

Eind 2020 nam de technische dienst van Ter Loke haar intrek in een nieuw gebouw op Vierwinden. En in de zomer van 2023 verhuist onze jeugdzorgcluster De Kering naar het domein. In De Kering begeleiden we kinderen vanaf 3 jaar, jongeren én hun gezin. Het gaat om kinderen in kwetsbare (‘verontrustende’ in het vakjargon) opvoedingssituaties. Meer info over De Kering vind je hier. 

Ter Loke Bos

Hubert Degroux schonk ons ook een oud, maar prachtig bos met majestueuze beuken en andere loofbomen, gelegen tussen de Lange Dreef, Talondreef en Meelhovenlaan in Malle. In 2021 verkochten we dit bijna 13 hectare grote bos aan de Stichting Kempens Landschap en het gemeentebestuur van Malle. Dit maakt dat iedereen nu kan gaan wandelen en spelen in het Ter Loke bos.

Nog niet uitgelezen?

De Heemkundige Kring van Malle schreef een uitgebreid artikel over de geschiedenis van Vierwinden in haar tijdschrift (Jaargang 40 – nr. 3 – 2021) en in het Jaarboek 2021-2022.

Vertel me over de toekomst van Vierwinden
Ter Loke De geschiedenis van Vierwinden 1 Ter Loke De geschiedenis van Vierwinden 2

Laatste nieuws over Vierwinden