Volg Ter Loke via:  | De Pluk

De toekomst van Vierwinden

In het najaar van 2023 zijn we op Vierwinden gestart met de ontwikkeling van een uniek, toekomstgericht en innovatief zorgproject. Zo geven we het domein een sociale bestemming die waardevol is voor jongeren en kwetsbare groepen. We doen dit in cocreatie met vrijwilligers, de buurt en andere organisaties en we vertrekken vanuit een goed uitgewerkte toekomstvisie en een duidelijk masterplan.

We doen het samen!

Vierwinden heeft tal van mogelijkheden. Die willen we vormgeven in cocreatie met vrijwilligers, de buurt en andere organisaties, sociale ondernemers, verenigingen, ... In december 2022 organiseerden we daarom een eerste cocreatiesessie. We konden rekenen op de waardevolle bijdrage van meer dan 60 enthousiaste deelnemers. Zij willen gebruikmaken van het domein of hebben interesse om actief mee aan de slag te gaan met de inrichting, het onderhoud en de organisatie van Vierwinden. Bekijk hier het verslag van de cocreatiesessie van december 2022.

We gaan voor inclusie!

Ter Loke biedt professionele zorg en begeleiding op maat voor mensen in een kwetsbare situatie. Dit is waar we voor staan als organisatie. Voor ons is het dan ook essentieel dat we deze doelgroepen maximaal betrekken bij de nieuwe activiteiten en de vrijwilligerswerking op Vierwinden.

We gaan voor inclusie en verwevenheid. We geven dit project vorm vanuit de overtuiging dat zorg voor mensen met een beperking en zorg voor jongeren en gezinnen uit de bijzondere jeugdzorg het best maximaal verweven worden in het dagelijkse leven van een gemeenschap.

Wat ligt er al op tafel?

Vierwinden is de perfecte kampplaats voor jeugdbewegingen, maar het kamphuis voldoet niet langer aan de normen op vlak van brandveiligheid en comfort. Daarom gaat Ter Loke een nieuw verblijfs- en ontmoetingscentrum bouwen van ongeveer 1000 m².

Dit centrum zal in de schoolvakanties de deuren openen voor jeugdbewegingen. Op alle andere dagen van het jaar wil het een verblijfs- en ontmoetingsplek zijn voor organisaties, families, gezinnen, buurtbewoners, scholen, vriendengroepen, bedrijven, teams, verenigingen, jongeren uit de buurt, de gemeente, …

Zo wordt het nieuwe verblijfs- en ontmoetingscentrum een hefboom om unieke, betaalbare en extra kansen te creëren voor o.a. jeugd- en gezinszorg, voor jongeren, mensen met een beperking en mensen in kwetsbare situaties.

Het ontwerp en de bouw van dit ontmoetings- en verblijfcentrum gebeuren in de periode 2023 - 2026. In het najaar van 2023 starten we met de ontwikkeling van de nieuwe werking vanuit de andere gebouwen, de speelvelden en het bos. Overnachten in groep is in deze periode niet mogelijk, behalve in tenten tijdens de zomerperiode. We zetten ook een vrijwilligerswerking op en zullen de bestaande gebouwen ruimer openstellen.

In het voorjaar van 2024 worden er al een aantal nieuwe speeltuigen geplaatst voor de gebruikers van het domein.

En wat nog?

We hopen dat Vierwinden een inspirerende en zorgzame plek wordt in onze niet altijd gemakkelijke samenleving. Een plek waar jongeren en mensen die nu soms moeilijk hun plaats vinden ook terechtkunnen. Misschien voor dagbesteding, crisisopvang of om even tot rust te komen. Of voor een zinvolle job, vakantie, om te studeren of om mee te tuinieren en gasten te ontvangen.

We willen dat dit een plek wordt waar het motto luidt ‘samen gemeenschap maken, met respect voor eenieders talenten en beperkingen’.

Ter Loke De toekomst van Vierwinden 1

Zin om mee te doen?

Heb jij of jouw organisatie interesse om gebruik te maken van het domein en de gebouwen? Of wil je mee investeren en helpen bij de realisatie van dit unieke project (of onderdelen ervan)? Aarzel dan niet en laat van je horen!

Stuur me updates over dit project Ik wil vrijwilliger worden Ik wil dit project steunen Ik heb een vraag over dit project

Laatste nieuws over Vierwinden