Volg Ter Loke via:  | De Pluk

onze missie

Ter Loke biedt professionele zorg en begeleiding op maat voor mensen in een kwetsbare situatie. Hier lees je de missie van onze organisatie.

Ter Loke biedt professionele zorg en begeleiding op maat voor mensen in een kwetsbare situatie.

We willen dat cliënten hierdoor hun kwaliteit van leven kunnen behouden of versterken zodat ze kunnen groeien in een veilige omgeving, verbonden met hun naasten en de samenleving.

Dat doen we:

  • vanuit een sterk geloof in de kracht van mensen
  • met fundamenteel respect voor de eigenheid van elke mens
  • in alle openheid en vanuit een duidelijke visie
  • samen en in partnerschap

We werken in het belang van de cliënt en streven naar evenwicht in de zorg voor de cliënt, de zorg voor de medewerker en de zorg voor de organisatie.

vzw Ter Loke is als welzijnsgerichte ondernemer actief op verschillende domeinen.

We engageren ons om onze werking kwalitatief verder uit te bouwen.

Vertel me meer! Ik wil deze missie steunen!