Volg Ter Loke via:  | De Pluk

onze waarden

GEDREVEN DOOR VISIE…

We hebben een duidelijke visie op hulpverlening, op onze organisatie en op personeelsbeleid.

Onze visie op hulpverlening vertaalden we in concrete en duidelijke concepten die onze medewerkers uitdragen.

We dragen zorg voor onze medewerkers en zetten in op medewerkersbegeleiding, zowel voor beginnende als voor ervaren collega’s. Wij steunen, sturen en stimuleren medewerkers individueel en in team.

We stimuleren zelfverantwoordelijkheid binnen duidelijk afgelijnde contouren en vanuit een duidelijk organogram. Zo willen we de voordelen van een grote organisatie combineren met de voordelen van pedagogische kleinschaligheid.

 

…STREVEN NAAR KWALITEIT…

We vinden het erg belangrijk om duurzame kwaliteitsvolle hulpverlening aan te bieden. Daarom investeren we in een continue vorming van onze medewerkers en in de verbetering van onze werking. We streven steeds naar een evenwicht in onze zorg voor de cliënt, de medewerker en de organisatie.

Verder besteden we aandacht aan het milieu en zetten we in op klimaatdoelstellingen, veiligheid en veiligheidsbeleid.

Benieuwd naar onze kwaliteitsverslagen van jeugdzorg en gezinszorg? Je kan ze hier raadplegen.

 

…IN ALLE OPENHEID…

Ter Loke is een dynamische en open welzijnsorganisatie. De cultuur van Ter Loke is er één van communicatie, participatie en transparantie, maar ook van doelgerichtheid en beslissingsvaardigheid.

We hanteren dan ook een transparant beleid en onze cliënten en medewerkers hebben inspraak in de organisatie en realisatie van de hulpverlening.

 

…DOOR COCREATIE

Bij ons kom je als collega, vrijwilliger of stagiair in een team terecht met een grote verbondenheid en onderlinge steun. Teamwerk is voor Ter Loke een manier om de kernwaarden te realiseren en verankeren: door samenwerken tot resultaat komen.

Met cocreatie gaan we nog een stap verder dan samenwerking. We gaan samen creëren, we geven ideeën samen vorm. Niet enkel binnen onze eigen organisatie, maar samen met andere organisaties, met de buurt, met vrijwilligers,... De baseline van onze organisatie luidt niet voor niets 'samen sterk in welzijnswerk'. Dít is wie we zijn. Een concreet voorbeeld hiervan is het innovatief cocreatieproject Vierwinden.

Ter Loke heeft een dynamische bestuursploeg die haar verantwoordelijkheden opneemt. Benieuwd wie er deel uitmaakt van ons bestuur? Je ontdekt het hier.

We hebben ook al vele jaren een stevig uitgebouwd sociaal overleg via het comité voor preventie en bescherming, de ondernemingsraad en het syndicaal overleg.

Ik wil meer weten over Ter Loke