CIG De Merode

CIG De Merode - Centrum voor Integrale Gezinszorg

 

Welkom op de website van CIG de Merode. Het voorbije jaar is er heel wat veranderd. Daardoor is onze website niet meer helemaal actueel. We proberen dit zo snel mogelijk aan te passen.

 

Missie

CIG De Merode is een Centrum voor Integrale Gezinszorg dat via zijn residentiële en ambulante/mobiele hulpverlening de verbondenheid binnen het gezin en van het gezin met de samenleving wil helpen realiseren, versterken of herstellen.  Het biedt opvang, verblijf en begeleiding aan (aanstaande) ouders en hun kinderen, waarbij door (risico op) problematisch gezinsfunctioneren desintegratie dreigt.  De hulpverlening van CIG de Merode beoogt structuur, stabiliteit en verbondenheid in het gezin.  De zorg voor de komende generatie staat hierbij centraal.

 

Sinds 1 januari 2014 is het agentschap Jongerenwelzijn de subsidiërende en erkennende overheid.

 

Integrale gezinszorg

CIG de Merode biedt integrale hulpverlening, dwz:

 • de hulpverlening richt zich op het ganse gezin en op de context van elke persoon
 • de begeleiding omvat de verschillende terreinen en niveaus van de gezinsproblemen
 • er is een traject mogelijk van intake tot en met nazorg

Binnen deze integrale benadering vormt de zorg voor de komende generatie het centrale hulpverleningsdoel.  De begeleiding richt zich op het optimaliseren van de ouder-kindrelatie op affectief en pedagogisch vlak.

Het herstellen van de relaties en het vergroten van de relatiebekwaamheid, het bevorderen van de zelfredzaamheid van de gezinsleden en van de relatie met de samenleving zijn belangrijke begeleidingsthema’s die bijdragen tot het centrale hulpverleningsdoel.

Lees meer

Doelgroep

De doelgroep van CIG de Merode bestaat uit (al dan niet alleenstaande) ouders en hun kinderen en aanstaande ouders, van wie de gezinscohesie, de zorg voor de komende generatie en de maatschappelijke integratie in het gedrang komt of al verstoord is.

De kernproblemen situeren zich in de opvoedingscontext en in de relationele, individuele, familiale en maatschappelijke context.

Deelwerkingen 

 1. Residentiële begeleiding
  1. Residentiële begeleiding aan (aanstaande) tienermoeders en hun kinderen
  2. Residentiële begeleiding aan alleenstaande ouders of gezinnen met kinderen
  3. Kinderwerking
 2. Mobiele en ambulante begeleiding
  1. Mobiele en ambulante begeleiding aan gezinnen
  2. Mobiele en ambulante begeleiding aan tienermoeders