Volg Ter Loke via:  | De Pluk

family finding - family seeing

Bij Family Finding zorgen we voor een intensieve context- en gezinsbegeleiding. Family Finding wil dat ieder kind, iedere jongere en ieder gezin liefdevol omringd is en levenslange connecties heeft.

Bij Family Finding gaan we op zoek naar meer mensen rondom de kinderen, jongeren en gezinnen (dit noemen we een netwerk), en naar supporters voor dat netwerk. Wie steunt hen en op wie kunnen zij beroep doen om het vol te houden?

We zoeken naar oplossingen, naar kracht en naar veiligheid binnen het netwerk. We sporen breuken op tussen mensen en trachten hen opnieuw met elkaar te verbinden.

Family Finding werd ontwikkeld door Kevin Campbell en wordt ook wel Family Seeing genoemd. De kernovertuigingen zijn:

  • elk kind heeft een familie, die kan gevonden worden
  • eenzaamheid heeft een verwoestende, zelfs gevaarlijke impact. De meeste kinderen die niet thuis verblijven, ervaren eenzaamheid.
  • een betekenisvolle verbinding met familie helpt een kind het gevoel van verbondenheid te ontwikkelen.
  • liefdevolle, levenslange connecties met familie bepalen positieve resultaten voor kinderen

Kan ik me aanmelden?

  • Voor jeugdzorg

Family Finding is niet rechtstreeks toegankelijk. Dat wil zeggen dat je niet zelf bij ons kan aankloppen. We starten deze begeleiding op vanuit de wachtlijst voor verblijf, in samenspraak met de aanmelder.

  • Voor gezinszorg

De gezinsbegeleiding Family Seeing, die inzet op veiligheid, netwerk en welzijn is verbonden aan Zorggarantie. Dit betekent dat je niet zelf bij ons kan aankloppen. Je stelt je vraag aan het Team Jonge Kind Antwerpen. Dit kan telefonisch of per mail. Een A-doc is niet noodzakelijk. Na goedkeuring van het Team Jonge Kind starten we de begeleiding op.

Laatste nieuws