Volg Ter Loke via:  | De Pluk

vind hulp voor jouw gezin

Heb je een algemene hulpvraag?

Ben jij of je gezin op zoek naar professionele ondersteuning in de opvoeding of het samenleven als gezin? Heb je begeleiding nodig bij schoolse problemen of bij zelfstandig gaan wonen? Dan kan je rechtstreeks terecht bij een aantal mensen of diensten die we ‘brede instap’ noemen. Zo is er:

  • Het OCMW, je huisarts, de politie, een leerkracht
  • Kind en Gezin
  • Het CLB (centrum voor leerlingbegeleiding) dat verbonden is aan de school van je kind
  • Het CAW(Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) en JAC (Jongeren Adviescentra)
  • 1G1P Voor- en Noorderkempen
  • Jeugdvraag Op Maat (JOM) voor alle jeugdhulpvragen in de Kempen: telefonisch via 014/14.04.49

Heb je een specifieke hulpvraag?

Met een meer specifieke hulpvraag kan je onder meer terecht bij

  • Het CGG (Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg)
  • Het CKG (Kinderzorg en Gezinsondersteuning)

Met veel van je vragen kunnen deze diensten je helpen. Zij helpen je niet enkel met de meest passende maar ook met de minst ingrijpende vorm van hulp.

Heb je intensieve begeleiding nodig?

Heb je toch een intensievere begeleiding nodig, dan kunnen zij helpen om contact te leggen met ons. Zij worden dan je ‘verwijzer’.

Is vrijwillige hulpverlening niet mogelijk?

Als vrijwillige hulpverlening niet meer mogelijk is en de ontwikkeling van een kind/jongere in gedrang komt, dan kan er beslist worden om een M-document in te dienen. Op dat moment spreken we over gedwongen hulpverlening of maatschappelijke noodzaak.

Onze laatste nieuwtjes