Volg Ter Loke via:  | De Pluk

wonen en logeren in jeugdzorg

Wanneer de problemen in een gezin groot zijn of een kind of jongere (van 3 - 25 jaar) veel zorg nodig heeft, dan bieden we een verblijf aan. Jeugdzorg Ter Loke begeleidt niet alleen de minderjarige, maar ook het gezin én het netwerk.

We bieden begeleiding op maat aan. Dit betekent dat we vertrekken vanuit jouw eigenheid. Iedereen is anders, dus luisteren we naar je vragen en naar je verhaal en passen we onze hulp aan.

We willen ervoor zorgen dat kinderen en jongeren kunnen terugkeren naar huis. Daarom begeleiden niet alleen de kinderen en jongeren, maar ook hun gezin én het netwerk. Het netwerk, dat zijn de mensen die het gezin omringen en die belangrijk zijn voor hen.

Welke hulp krijg ik bij een verblijf?

  • Individuele begeleiding: We begeleiden ieder kind en iedere jongere die bij ons verblijft. Dit noemen we de individuele begeleiding. Oudere jongeren bereiden we ook voor op het alleen wonen.
  • Contextbegeleiding: We willen dat kinderen en jongeren kunnen terugkeren naar huis. Daarom begeleiden we niet alleen de minderjarige, maar ook het gezin én het netwerk. Het netwerk of ‘de context’, dat zijn de mensen die het gezin omringen en mee kunnen ondersteunen. Dat kan familie zijn, maar ook buren of vrienden bijvoorbeeld. Samen gaan we op zoek naar oplossingen voor de problemen die er zijn en ondersteunen het gezin bij de opvoeding.
  • Verblijf: We zorgen voor een huis, gezonde voeding, kleding en gezondheidszorg. En we zetten erg in op het bieden van veiligheid, geborgenheid en structuur natuurlijk. We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen. Daarom staan we ook in voor een goede opvolging van het functioneren op school en voor mogelijkheden tot persoonlijke ontplooiing (thuis, vrienden, vrije tijd,…).
  • Kortdurend crisisverblijf: Soms is hulp dringend nodig. Dan zoeken hulpverleners zo snel mogelijk een oplossing. Een kortdurend crisisverblijf is een tijdelijk verblijf in jeugdzorg. Bij een crisis vangen we kinderen en jongeren maximum 14 dagen op. We bieden hen een warm onthaal en omringen hen met de nodige zorg.

“Niet is onmogelijk als we het samen doen”


Team van Het Klavier


“De begeleiders van het klavier zijn heel menselijk, zorgzaam, staan naast jongeren, gebruiken humor, zorgen voor een huiselijke sfeer en dat jongeren zichzelf kunnen zijn.”


BB, jongere die begeleid werd in Het Klavier)


“In het begin kwam ik toe en dacht: ‘ik heb niemand’. Mijn nestje was leeg. Toen ik vertrokken ben, was mijn nestje gevuld. Ik weet nu dat deze mensen er altijd voor mij zijn”


jongere, begeleid in De Stek


“De kracht van kleine stapjes kan veel veranderen”


Begeleider in De Stek


“Jullie zijn mijn helden!”


Mary (12 jaar), begeleid in De Kering


“We kiezen ervoor om het ijzer te smeden wanneer het koud is.”


Team van De Kering (leefgroep Scharnier)


Onze locaties

Waar kan ik verblijven?

Je kan bij ons verblijven op deze locaties:

  • De Kering – Malle (tot augustus 2023 in Turnhout en Zoersel): begeleidt kinderen en jongeren van 3 tot 25 jaar.
  • Het Klavier – Turnhout: begeleidt kinderen en jongeren van 3 tot 25 jaar.
  • De Want – Malle: begeleidt jongeren van 12 tot 25 jaar.
  • De Stek – Turnhout: begeleidt jongeren van 16 tot 25. In De Stek verblijven jongeren die we begeleiden bij kamer - en zelfstandigheidstraining.

Hoe kan ik hulp vragen?

Een verblijf bij Jeugdzorg Ter Loke is niet rechtstreeks toegankelijk. Dat wil zeggen dat je als gezin of als jongere niet zelf bij ons kan aankloppen met een vraag voor verblijf.

Je komt bij ons terecht via een hulpverlener, bijvoorbeeld van een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), Jongeren Adviescentrum (JAC), Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) … Deze hulpverlener doet een aanvraag via de intersectorale toegangspoort.

Bij een crisissituatie neemt de hulpverlener telefonisch contact op met het crisismeldpunt.

Ook de jeugdrechtbank of het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ) kan gezinnen naar ons doorverwijzen.

Laatste nieuws van jeugdzorg Ter Loke